Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova
41201 Litoměřice

Aktuality z MŠ

Dny otevřených dveří 2016 (všude 8-15h)

den otevřených dveří
Mládežnická - Lipová16.3.
Vančurova - Mašinka1.3.
Ladova 1 - Sedmikráska16.2.
Alšova - Sluníčko23.2.
Ladova 431 - Větrník2.3.
Stránského - Kamarád24.2.
Revoluční - Beruška18.2.
Baarova - Delfínek17.3.
Masarykova - Kytička3.3.
Eliášova - Paletka29.2.
Plešivecká - Pohádka25.2.

Vítáme Vás do nového školního roku 2015/2016.

děti jdou do školky

Schůzky rodičů a přátel školy 2015/2016

02. 09. 2015MŠ Mládežnická – Lipová16,00
02. 09. 2015MŠ Plešivecká – Pohádka15,30
03. 09. 2015MŠ Ladova 431 – Větrník15,00
03. 09. 2015MŠ Ladova 1 – Sedmikráska16,00
08. 09. 2015MŠ Eliášova – Paletka15,30
08. 09. 2015MŠ Masarykova – Kytička16,00
09. 09. 2015MŠ Stránského – Kamarád16,00
10. 09. 2015MŠ Baarova – Delfínek15,30
10. 09. 2015MŠ Alšova – Sluníčko16,00
15. 09. 2015MŠ Vančurova – Mašinka15,00
15. 09. 2015MŠ Revoluční – Beruška15,30

Celoškolková koloběžkiáda

V měsici dubnu 2015 proběhla celoškolková koloběžkiáda, kterou pořádala mateřská škola Lipová /pracoviště Mládežnická/. Závodů se zúčastnilo 11 mateřských škol. Každá mateřská škola vyslala na závody družstvo 6 dětí. Závodníci se sešli na hřišti mateřské školy Lipová, kde po obdržení startovních čísel, se seznámili s trasou závodu. Děti závodily ve dvojicích na čas. Po dojetí posledního závodníka vrcholila velká nervozita u všech soutěžících. Děti byly zvědavé, kdo vyhrál. Konečně se dočkaly a vítězná družstva si převzala za odměnu nové krásné koloběžky. Nejrychlejší jednotlivci obdrželi medaile. I když koloběžkiádě počasí nepřálo, poslední závodníci dojížděli v dešti, všem se soutěž líbila a všichni si odnesli cenu za účast. A již teď se všichni těší na další ročník koloběžkiády.

Poznámka ředitelky: Vzhledem k počasí dostaly koloběžku všechny mateřské školy za výdrž a ztížené podmínky.

12.5.2015 Mgr. Ivana Brutovská

Výměna oken - upozornění pro rodiče

V některých školkách proběhne výměna oken. Podrobnosti najdete v dokumentech kliknutím na název školky: Masarykova, Baarova, Stránského, Plešivecká.

Vyhodnocení grantu

Mateřská škola Litoměřice získala v roce 2014 z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 MŠMT nejvyšší možnou dotaci 80 000,- Kč na projekt Podpora logopedické prevenci a rozvoj komunikační dovednosti dětí II. Celkový rozpočet projektu byl 160 171,- Kč, rozdíl mateřská škola uhradila z vlastních zdrojů.

Projekt je pokračováním rozvojového programu z roku 2013 a byl zaměřen jako v loňském roce, na posílení kompetencí dalších 21 pedagogů, hlavně logopedů a logopedických asistentů, v návaznosti na aktuální legislativu „Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61k zabezpečení logopedické péče ve školství“, v jazykové výchově, na prohloubení znalostí o vývoji řeči dítěte a jeho odchylek od normy, dále na posílení kompetencí kolektivních i individuálních cvičení a her u dětí s narušenou komunikační schopností a prohloubení znalostí o vytváření jednotlivých hlásek. Cílem bylo u absolventů všech typů studií (magisterských, bakalářských a logopedických asistentů) prohloubit a inovovat jejich znalosti z logopedické prevence a práce s dětmi s narušenou komunikační schopností, využívat a prolínat jejich poznatky do praxe. Všech 21 frekventantů kurzu své znalosti z pedagogické a speciálně pedagogické diagnostiky využili pro efektivnější sestavení individuálních vzdělávacích plánů.

Mateřská škola Litoměřice zakoupila 120 hodinový akreditovaný kurz z nabídky Národního ústavu pro vzdělávání – PODPORA ROZVOJE KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V RIZIKU NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI A SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ, který byl všemi frekventanty úspěšně zakončen 30. 9. 2014 předáním Osvědčení o úspěšném ukončení. Témata Systém a organizace logopedické péče, ontogeneze řeči, metodika základní logopedické depistáže v předškolním a mladším školním věku, orientační logopedické vyšetření, narušená komunikační schopnost, dyslalie, preventivní a stimulační logopedické programy, rozvoj motoriky, sluchu, rytmicko-pohybová cvičení, pedagogická podpora dětem a žákům s NKS a SPU, dítě s poruchou učení, stimulace poznávacích procesů a školní výkonnosti probíhala formou přednášek a seminářů. Využití bylo na místě DVD nahrávek lektorů k tématům a práce se skupinou pod supervizí lektorů. Kurz završily příklady dobré praxe, které zpracovali frekventanti kurzu ve spolupráci s lektory na CD a spolu s loňskými jsou využívány v další práci předškolních pedagogů.

Velký dík patří všem zúčastněným a to jak lektorům PaedDr. Zuzaně Kaprové, PhDr. Václavě Tomické, PhD, Mgr. Marii Sekyrkové, Mgr. Nataše Habartě Alešové a Mgr. Oluši Hájkové za lektorování, ředitelce ZŠ Havlíčkova Mgr. Blance Ježkové za poskytnutí prostor pro kurz, tak v neposlední řadě frekventantům – pedagogům Mateřské školy Litoměřice za příkladné zvládnutí kurzu.

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka MŠ Litoměřice

Úhrada za vzdělávání

Stanovení úhrady za školní vzdělávání si můžete stáhnout zde.

Schůzky rodičů a přátel školy

Termíny zářijových schůzek v jednotlivých školkách si můžete stáhnout zde.

Změna v systému plateb

Všem zákonným zátupcům dětí našich mateřských škol oznamujeme změnu v systému plateb za školní stravování a úplatu za předškolní vzdělávání k 1.3.2014. Na základě této změny budou všem zákonným zástupců předány nové dokumenty s pokyny k vyplnění. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Monika Mejtová, ředitelka

Vyhodnocení grantu

školení logopedie

Mateřská škola Litoměřice získala v roce 2013 z Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání dotaci na projekt Podpora logopedické prevenci a rozvoj komunikační dovednosti dětí. Projekt byl zaměřen na posílení kompetencí pedagogů, zejména logopedů a logopedických asistentů v jazykové výchově, na prohloubení znalostí o vývoji řeči dítěte a jeho odchylek od normy... Celý článek (pdf).

Poděkování

Mateřská škola Litoměřice p.o., pracoviště Stránského 22, děkují za opravu zahradního domku společnosti GERHARD HOREJSEK a spol., s.r.o. – jednatelé Gerhard Horejsek a René Horejsek, Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1.

Zahradní domek v naší mateřské škole byl již velmi zchátralý, proto jsme uvítali pomoc ze strany této firmy. Zvláště v tomto období jsme přijali opravený domeček jako hezký vánoční dárek, který velmi zlepšil prostředí naší školní zahrady.

Jindra Kontrová, vedoucí MŠ


Sportovní odpoledne pro děti z MŠ

Dne 23. a 24.9.2013 proběhla sportovní dopoledne pro děti našich mateřských škol za nemalého přispění Města Litoměřice. Sportovní doploledne připravila Mgr. Kateřina Doktorovouvá ze Zdatný školák o.s. ve spolupráci se ZŠ Havlíčkova Mgr. Blankou Ježkovou a MŠ Litoměřice Mgr. Monikou Mejtovou.

Na nádvoří litoměřického Hradu dorazil tank. Z papíru

Ve středu 5. června proběhla v odpoledních hodinách v Hradu Litoměřice vernisáž výstavy dětských kreseb na téma Armáda očima dětí.

„V prostorách Hradu jsme měli několik výstav, ale takovou originální máme poprvé,“ uvedla hned v úvodu Anna Matulová, ředitelka centra cestovního ruchu, která předávala za město Litoměřice diplomy natěšeným dětem. „Jsem nadšený z vystavených obrázků, jsou plné fantazie,“ doplnil major František Procházka z Krajského vojenského velitelství z Ústí nad Labem.

Do výtvarné soutěže se zapojilo jedenáct mateřských škol. Komise to s výběrem 25 nejlepších výkresů neměla vůbec jednoduché – každý obrázek měl své kouzlo. Děti kreslily vojáky, potápěče, psovody, nechyběla ani vojenská technika zastoupená zejména tanky a vrtulníky. U obrázků převažovala zelená, ale nechyběly ani barevnější výkresy. „Zelenou moc nemám ráda,“ prohlásila čtyřletá holčička, která hrdě stála před svým obrázkem s růžovým tankem.

Speciální cenu za originální ztvárnění armády získala Mateřská škola Větrník. „Tank je vyroben z odpadového materiálu, takže čistě ekologický,“ popsala výrobek vedoucí mateřské školy, která cenu přebírala.

„Dnešní odpoledne se moc povedlo, děti mají rozzářené oči a rodiče jsou spokojení,“ konstatovala po vernisáži ředitelka litoměřických mateřských škol.

Po vyhlášení výsledků a předání cen velkým malířům proběhlo ještě závěrečné focení všech spokojených a ohodnocených dětí.

Program Týdne s armádou pokračuje ve čtvrtek 6. června v kině Máj, kde žáci základních škol zhlédnou film režiséra Mateje Mináče Nickyho rodina.

Turnaj ve fotbale

Dne 21. května 2013 se na pokratickém hřišti v Litoměřicích konal 2. ročník fotbalového turnaje mateřských škol.

Organizátorem této akce byla Mateřská škola Sedmikráska (pracoviště Ladova 1, Litoměřice). Sponzory této akce byly město Litoměřice; Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace a Pekárna Křesín.

Turnaje se účastnilo všech jedenáct mateřských škol města Litoměřice, k nimž se přidali zástupci přípravných tříd základní školy Na Valech a Havlíčkova, které tvořily jeden tým. Jednotlivé týmy byly složeny vždy z deseti dětí. Soutěžili chlapci i děvčata, které ve sportovních výkonech podporovaly nejen učitelky, ale i rodiče.

Počasí nám přálo a tak jsme společně strávili toto sportovně laděné odpoledne, které jsme zakončili předáváním medailí, diplomů a pohárů.

Vzhledem úspěchu celé akce se již nyní těšíme na sportovní výkony našich malých fotbalistů v příštím roce.

Renata Šurovská

V mš kamarád proběhl 1. šachový turnaj

Dne 16.4.2013 proběhl v mateřské škole Kamarád, ve Stránského ulici v Litoměřicích 1.šachový turnaj. V naší MŠ jsme začali hrát šachy před rokem, kdy jsme navázali spolupráci s Litoměřickou šachovou školou a založili jsme kroužek Šachový slabikář v naší MŠ. Děti zde hrají šachy, pod vedením uč. Ireny Černíkové a uč. Jiřího Mejty každý týden. Hrát šachy děti velmi baví. Posilují jejich sebevědomí, dovednosti potřebné při řešení obtížných úkolů, učí je dělat abstraktní rozhodnutí, zvyšují matematické a paměťové schopnosti, rozvíjí logické myšlení, schopnost nejdříve myslet a až potom konat, prokazatelně zvyšují inteligenční kvocient,…..Je ještě mnoho pozitiv, která nám tato hra nabízí a navíc naše děti a rodiče baví.

Turnaj se uskutečnil v pěkném úterním odpoledni v prostorách naší mateřské školy. Přihlásilo se 16 párů hráčských dvojic tvořených dětmi a jejich rodiči, prarodiči, staršími sourozenci a kamarády. Takový zájem nás velmi mile překvapil. Hrálo se o hodně!!!

Na vítěze čekal pohár pro šachového krále a šachovou královnu, tričko s logem Šachového slabikáře, pro všechny účastníky diplom, medaile a sladkou odměnou pro všechny byl velký šachový dort z dílny naší vstřícné maminky Ing. Hanky Chlumské.

Prožili jsme velmi hezké odpoledne plné napětí ze hry, radosti z výhry i drobných slziček z prohry. Nakonec byli všichni odměněni a rázem byla únava i slzy zapomenuty.

Děkujeme všem, že přišli a užili si turnaj s námi. Velké poděkování patří členům Litoměřické šachové školy, p. Láchovi, který turnaj rozhodcoval a p. Vydrovi, který pomáhal s organizací celého turnaje. V neposlední řadě děkujeme Judr. Vladimíru Nedvědovi, dědečkovi jednoho z našich nejmenších šachových hráčů naší školky, který stál u založení Šachového slabikáře v naší školce.

Společně s námi držela palce všem soutěžícím vedoucí MŠ Jindra Kontrová spolu s přizvaným hostem turnaje, ředitelkou Mateřské školy Litoměřice, Mgr. Monikou Mejtovou.

Tento turnaj byl v naší školce první, ale určitě ne poslední!

created by: viktor matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org. | Valid XHTML 1.1 | statistiky |