Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Dny otevřených dveří Mateřská škola Litoměřice 2023

Čas: od 09.00 do 11.00 hodin

Termíny:

MŠ Lipová26.04. MŠ Větrník15.03.
MŠ Mašinka23.03. MŠ Delfínek04.04.
MŠ Sedmikráska14.03. MŠ Kytička12.04.
MŠ Sluníčko11.04. MŠ Paletka29.03.
MŠ Kamarád19.04. MŠ Pohádka22.03.

Den otevřených dveří není vypisován v MŠ Beruška, nebude vypisován zápis do této mateřské školy.


Masopustní veselí v Sedmikrásce

vlevo Měsíci únoru můžeme dát různá přídavná jména, mrazivý, bílý, deštivý, jasný, suchý, ale v mateřské škole Sedmikráska v Ladově ulici mu můžeme říkat veselý.

Veselo jsme měli hlavně 21. 2. 2023, v úterý, kdy proběhlo veselí ve třídách Medvídků, Sluníček a Zajíčků. Třída Lesníčků si svůj karnevalový rej prožila v pátek 17. 2. Ve všech třídách jsme tak mohly oslavovat masopust tradičním karnevalem plných masek od zvířátek, přes povolání až po pohádkové bytosti. Děti si užily spousty legrace, soutěžily v různých disciplínách, tančily na diskotéce plné rytmických písní, další si i zazpívaly. Každé dítko představilo svou masku při přehlídce a vymyslelo si svoje masopustní jméno. Na závěr se děti občerstvily, domů dostaly balíček dobrot jako odměnu za vykonané soutěže a některé děti i diplom za nejhezčí masku karnevalu.

Petra Bludská

Karnevalový rej v MŠ Větrník

vpravo Únorový měsíc jsme prožily v karnevalovém duchu. Děti se dozvěděly, co znamená pojem masopust, proč, kdy a kde probíhá, jídla a zvyky s ním spojené, co znamená období půstu, či popelační středa. Uspořádaly jsme v MŠ Karneval, kde děti soutěžily o nejhezčí kostým, zpívaly, tančily a soutěžily v různých disciplínách. Každý si odnesl za krásné masky a kostýmy odměny a diplomy.

Bc. Dana Klímová, MŠ Větrník

Karneval u Delfínků

vlevo Dne 16. 2. 2023 se ve všech třídách naší Mateřské školy „Delfínek“ konalo karnevalové dopoledne pro děti. Celé dopoledne se školkou linula veselá hudba a dětský smích. Děti si zasoutěžily o drobné odměny a diplomy za různorodé kostýmy. Děti soutěžily v hodu míčkem, ve skocích v pytli, v kuželkách a nechyběla ani tradiční přehlídka masek. Nakonec si děti společně zatančily a karnevalové dopoledne si užily naplno.

Kristýna Krejzová

Masopustní veselí v MŠ Paletka

vpravo V úterý 21. února oslavily děti v MŠ Paletka Masopust maškarním rejem. Už od rána chodily do školky ve veselých maskách, které pro ně připravili rodiče. Ve školce pak proběhla přehlídka masek, masopustní průvod, různé soutěže ve zručnosti a tančení v kostýmech. Děti se tak seznámily s tradicí Masopustu. Starší děti si vysvětlily, co znamenají výrazy „půst“ a „popeleční středa“. Děti se navzájem navštívily v kmenových třídách, aby si také prohlédly a zhodnotily masopustní výzdobu, kterou si sami vyráběly. Společnou oslavu Masopustu si děti i paní učitelky v maskách jaksepatří užily. Heidi Petrovičová

Předplavecký výcvik v MŠ Kytička

vlevo Posledního ledna se děti ze třídy Modrá kytička vydaly do litoměřického bazénu na 1. lekci předplaveckého výcviku. Bazén jsme si nejdříve celý prohlédli, viděli jsme šatny, saunu i ledový bazén. Potom už jsme v dětském bazénku lovili pěnové hračky, sjížděli po klouzačce do bazénu a hráli si na plovacích deskách. Už při první lekci některé z dětí překonaly svůj strach a třeba vůbec poprvé jely na klouzačce do bazénu. Těšíme se na příště!

Simona Pražáková

Beruška v divadle

vpravo Děti z Mateřské školy Beruška zavítaly v únoru na divadelní představení do místního Divadla K. H. Máchy. Pohádka „Honza a strašidelný dům“ se zdála být zpočátku veselá a humorná, avšak v průběhu děje prověřila, kdo má pro strach uděláno. Naše děti byly velmi statečné a zvládaly i strašidelné scény Honzy se zlým démonem. Nakonec, jak to tak v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo a všichni odcházeli z divadla nadšení a plní dojmů.

Zuzana Maláková

Písnička ve „ Sluníčku“

vlevo V úterý 14. února navštívilo MŠ Alšova Divadlo Písnička s pořadem „O ptačím sněmu“.

V pořadu Dagmar Čemusové se děti seznámily s jednotlivými členy ptačí říše, společně si zazpívaly, písně doprovodily hrou na tělo a jednoduché rytmické hudební nástroje. Po celou dobu bylo střídáno společné muzicírování s pohádkou realizovanou krásnými loutkami a podpořeno klasickou hudbou.

Představení se dětem velmi líbilo, aktivně se zapojovaly do všech činností, s chutí a radostí zpívaly známé písně. Programy p. Čemusové jsou připravovány s takovou profesionalitou, že je můžeme všem vřele doporučit.

Anna Kohlová

Kamarád v tělocvičně

vpravo Děti z mateřské školy Kamarád ve Stránského ulici kromě každodenního cvičení pravidelně navštěvují tělocvičnu v Kalich Areně. Děti si tak zvyšují fyzickou zdatnost a obratnost. Cvičení je velmi baví. Líbí se jim prostředí velké tělocvičny, kde se mohou dostatečně vyběhat, zdolávat překážkovou dráhu a hrát pohybové hry.

Bc. Marta Vojtěchová

Maškarní v Mašince

vlevo Ke každému únoru patří maškary a veselí. Ne jinak tomu bylo v Mateřské škole Mašince. Společnými silami jsme si vyzdobili školku. Karneval byl zahájen slavnostním průvodem v maskách, které dětem pečlivě připravili rodiče. Děti soutěžily v různých disciplínách, tancovaly a hrály hry. Všichni jsme si to moc užili a zažili spoustu legrace.

Za Mašinku Radka Kubátová

Děti z Berušky si zahrály divadlo

Nejen děti z běžné třídy, ale i děti ze tříd s upraveným vzdělávacím programem v MŠ Beruška mají rády pohádky a rády napodobují pohádkové postavy. Jednu z oblíbených pohádek „Boudo, budko“ si zkusily s učitelkami zahrát. Nejprve si pohádku vyslechly, rozdělily si role zvířátek, oblékly si zvířecí čepičky a s nadšením se pustily do „hraní“. Ztvárnit pohybově své role zvládly na jedničku. Učitelky i děti měly velikou radost, jak se jim pohádka povedla.

Zuzana Maláková

Děti ze Sluníčka u babiček a dědečků

Dne 13. prosince navštívily děti z MŠ Alšova Dům seniorů U Trati, kam v předvánočním čase přišly se svým programem potěšit babičky i dědečky. Přednesly připravené básničky, předvedly taneček, zazpívaly vánoční koledy. Do zpívání koled se zapojili všichni přítomní a dodali tak tomuto setkání kouzlo a atmosféru. Děti vyrobily babičkám a dědečkům dáreček, ze kterého měli velkou radost.

Pásmo se dětem moc povedlo, babičky i dědečkové je odměnili vřelým potleskem, pochvalou, poděkováním a sladkostí na cestu.

Anna Kohlová

Tematická vycházka na Labutě

Děti z mateřské školy Stránského se s dětmi z 1. třídy vydali na tematickou procházku na Lodní náměstí. Rodiče dětem připravili do jejich batůžků vhodné krmení pro labutě a kachny, které děti na místě postupně vysypaly na břeh do vody. Všichni jsme si dopoledne moc užili a děti mají velkou pochvalu za to, jak cestu krásně zvládly.

Mgr. Lenka Netušilová

Pomáháme ptáčkům v zimě - Červená Kytička

V lednu jsme se konečně vydali ozdobit strom ptáčkům ve větším počtu dětí, než v prosinci.  Děti do školky přinesly semínka, lojové koule a další dobroty, na kterých si ptáčkové pochutnají. Děti je pověsily  na strom, semínka nasypaly po zemi a z dáli jsme pozorovali, jestli se tam budou slétávat.  Slyšeli jsme jen, jak štěbetají a bylo slyšet i krákání vran.  Příští týden se tam vydáme znovu strom zkontrolovat, jestli na něm ještě něco zbylo.

Simona Pražáková

Děti z Mašinky chodí bruslit

Předškolní děti z MŠ Mašinky v zimních měsících navštěvují kurz bruslení. Děti se naučí základní postoje, správnou techniku jízdy vpřed, zatáčení, zvedání a brzdění. Dělají velké pokroky a od jízdy s hrazdičkou přešly do jízdy bez opory velmi rychle. Tato pohybová aktivita patří mezi oblíbené.

Z ledu zdraví Radka Kubátová

Tříkrálová sbírka v „Paletce“

Šestého ledna navštívili děti v mateřské škole Paletka - Kašpar, Melichar a Baltazar. Děti si, jako každý rok, připomněly legendu o putování Tří králů. Vysvětlily si význam a poslání tříkrálové sbírky. Do kasičky charity Litoměřice pak v drobných mincích, které si přinesly z domova, nasbíraly téměř tisíc korun. Udělaly tak velkou radost nejen Třem králům, ale hlavně samy sobě a zažily dobrý pocit z pomoci druhým. Děkuji rodičům dětí, učitelkám i provoznímu personálu za jejich štědrost.

Heidi Petrovičová

Čertovské rejdění v MŠ Sedmikráska

Všechny děti přisel 5. prosince navštívit Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělem. Děti se na svatou trojici těšily, ale v koutku duše měly sevřený strach, co si na ně čert nachystá. Tak to bylo i letos v mateřské škole Sedmikráska. Děti navštívil Mikuláš, který chtěl od dětí slyšet nějakou básničku či písničku, čertík je lehce pozlobil a pro štěstí děti pomazal pekelným uhlem. A andílek? Ten všechny děti obdaroval sladkou odměnou a ovocem. Děti si dárečky odnesly domů společně s výrobkem, který vytvořily ve svých třídách za pomoci paní učitelek.

Celé dopoledne děti soutěžily, tančily, hrály při čertím rejdění a v maskách si tak užily pěkné dopoledne.

Již nyní se těšíme na Vánoce a za mateřskou školu Sedmikráska vám přejeme příjemné a poklidné prožití adventního času.

Petra Bludská

Vánoční zpívání a dílničky ve Větrníku

Začátkem prosince jsme pozvali rodiče našich dětí, aby si s námi v mateřské škole užili předvánoční čas. Zazpívali jsme jim vánoční písničky, koledy, zarecitovali básničky a pak už jsme ve třídách s rodiči tvořili, ochutnávaly vánoční cukroví a dobroty od maminek, a poslouchali vánoční koledy. Společně jsme prožili krásné odpoledne a naladili se blížící se Vánoce.

Bc. Dana Klímová, MŠ Větrník

Čertíků se nebojíme – MŠ Kytička

V Modré kytičce se děti čertů nebojí a dobře se na ně letos přichystaly. 1.12 si pozvaly do mateřské školy rodiče, kteří jim pomáhali vyrobit si čerta z papíru. Společně vystřihovali a lepili, až vznikla celá čertí školka. Děti za to rodičům předvedly, jak čerti vaří guláš, zazpívaly jim písničku a řekly básničku, kterou se pro tuto příležitost naučily. Moc jsme si odpoledne užili a rodičům děkujeme za návštěvu a pomoc dětem při vyrábění.

Simona Pražáková

Advent v MŠ Beruška a Pohádka

Děti a učitelky z MŠ Beruška přijaly pozvání z MŠ Pohádka na hudební vánoční představení, které si pro děti připravili učitelé ze ZUŠ Lovosice – Karel Tesařík DiS. (klávesy) a Bára Pospíšilová (housle). Snažili se dětem přiblížit pojem advent, společně si zazpívali nejznámější vánoční koledy, připomněli si vánoční zvyky a tradice, rozkrojili jablíčko, ochutnali vánočku a nakonec si děti mohly vyzkoušet doprovod na dětské Orffovy nástroje. Moc děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci.

Zuzana Maláková

Vánoční tvoření ve „Sluníčku“

Druhý prosincový týden se v MŠ Alšova nesl v duchu vánočního tvoření. Děti své rodiče, babičky, dědečky a sourozence uvítaly několika písněmi a básněmi na téma „Čert a Mikuláš“, předvedly taneček, společně si zazpívali vánoční koledy, děvčátka ze třídy Koťátek některé koledy dokonce zahrála na zobcovou flétnu.

Účast byla hojná, třídy praskaly ve švech. Všichni si sebou přinesli chuť do práce, dobrou náladu, a tak šlo všechno skvěle.

U kávičky a cukroví se stříhalo, skládalo, lepilo a zdobilo, zkrátka tvořilo a tvořilo. Výtvory se opravdu povedly a rozsvícené oči dětí nad společným dílem byly všem odměnou.

Anna Kohlová

Prosinec v MŠ Delfínek

Měsíc prosinec se v naší Mateřské škole nese v duchu Mikuláše, probíhajícího adventu, ale především blížících se Vánoc. Děti si užívají vánoční čas plný pohody, připomínají si zvyky a tradice, ale také probíhají vánoční besídky pro rodiče, kde děti rodičům předvedou, co vše si pro ně nachystaly.

Dětem zpříjemnilo vánoční čas také divadlo s hudební pohádkou: „Putování za betlémskou hvězdou“ plnou vánočních koled. Děti si před nadílkou od „školkového“ Ježíška společně zazpívaly a užily poslední chvíle před vánočními prázdninami.

Kristýna Krejzová

MŠ Mašinka - čertíci

První prosincový den do MŠ Mašinky dorazili místo dětí čertíci, zavítalo Štěpánčino divadlo s pohádkou „Jak čert hledal poklad.“ Přišel hodný Mikuláš s čertiskem, kterému sláma čouhala z bot. Děti dostaly naducaný balíček s dobrotami jako odměnu za jejich statečnost a pěvecké snažení.

Z pekla Radka Kubátová

Pekelná veselka v MŠ Paletka

Až z Říčan si přijel do litoměřické MŠ „Paletka“ s dětmi zařádit na „Pekelné veselce“ čertík Bulibán. Veselý a legrační čertík spolu s vlídným andělem připravili pro děti tanečky a soutěže, které z povzdálí sledoval Mikuláš. Jeho chvíle přišla na konci představení, kdy všechny děti obdaroval drobnými dárky, které pro děti připravili jejich rodiče. Se vzácnou návštěvou se děti rozloučily společným zpíváním a domluvily si další setkání v příštím roce.

Heidi Petrovičová

created by: Viktor Matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org.
Valid XHTML 1.1 | statistiky | Prohlášení o přístupnosti