Mateřská škola Litoměřice

MŠ Litoměřice
Masarykova 30
41201 Litoměřice

tel:
413 034 634 413 034 511

Aktuality z MŠ

Mašinka na fotbalovém turnaji

vlevo Je velmi důležité pěstovat v dětech sportovního ducha, proto se děti z mateřské školy Mašinka zúčastnily „Fotbalového turnaje mateřských škol“, který se konal dne 18. 5. 2023 na hřišti TJ SOKOL POKRATICE. Reprezentovalo nás 5 chlapců a dívka, hráči podali skvělé výkony. Umístili jsme se na 4. místě, odměnou nám byly medaile, batohy, fotbalový míč a skvělý zážitek.

Radka Kubátová

Enebene Erbene

vpravo Dne 4. 5. se děti z mateřské školy Větrník zúčastnily divadelního představení v městském divadle K. H. Máchy s názvem ,, Enebene Erbene“ – směs Erbenových pohádek. Dětem se představení moc líbilo.

Den mazlíčků u Berušek

vlevo V mateřské škole Beruška proběhl tradiční „Den mazlíčků“, kdy si děti i paní učitelky mohly donést z domova svého zvířecího kamaráda a představit ho ostatním.

Zuzana Maláková

„Čarodějnické dopoledne“ v MŠ Alšova

vpravo Dne 28. 4. proběhlo v MŠ Alšova „Čarodějnické dopoledne“. Malí čarodějové a čarodějky se převlékli do svých kostýmů, létali na koštěti, plnili sportovní a rozumové úkoly, nechybělo kouzlení s lektvary i tanec.

Svátek maminek v „Paletce“

vlevo U příležitosti oslav Dne matek pozvaly děti z mateřské školy Paletka své maminky na společné veselé odpoledne. Každé dítě se svou maminkou ve dvojici plnilo různé soutěžní úkoly – stavění cihlových komínů, navlékání korálků, krmení poslepu a další zábavné úkoly. Nechyběl ani společný taneček – mazurka – kterou děti maminkám nejprve předvedly samy a pak přidaly další písničky s maminkovskou tematikou.

Maminky byly dojaté i pobavené tím jak je jejich děti popsaly a samozřejmě měly velkou radost ze srdíčka z keramické hlíny, které pro ně děti samy vyrobily jako poděkování za lásku a péči, kterou jim maminky věnují.

Heidi Petrovičová

Měsíc plný radostí

vlevo Měsíc duben byl pro mateřskou školu Sedmikráska ve znamení akcí. Nejmenší Zajíčci navštívili tělocvičnu na 8. ZŠ a pěkně protáhli svá tělíčka, Lesníčci byli na dopravním hřišti a plnili úkoly při oslavách Dne Země, Sluníčka navštívila ekologické centrum Sever, kde děvčata z pedagogické školy připravila stanoviště také k oslavám Dne Země a Medvídci navštívili knihovnu K. H. Máchy a počítačovou učebnu 8. ZŠ. Šest dětí reprezentovalo naší MŠ na koloběžkiádě, kterou pro nás uspořádala MŠ Mláděžnická a byly úspěšné. Získali jsme stříbrnou medaili v kategorii jednotlivců. O tento úspěch se zasloužil chlapec ze třídy Sluníček.

Velikou akcí, byla akce Bobík v kulturním domě, které se zúčastnila třída Sluníček a Medvídků společně s ostatními školkami, které zaplnily celé hlediště. Děti společně s Bobíkem, princeznou, pejskem a moderátorem Honzou, tančily a zpívaly. Nakonec dostaly odměnu v podobě mlíčka „Bobík“. Poslední akcí v měsíci dubnu bude pálení čarodějnic a k tomu připravovaný čarodějnický rej, kde bude plno strašidelných i veselých masek a užijeme si spoustu zábavy.

Petra Bludská

Delfínek v EC Sever

vpravo Dne 14. 4. 2023 navštívili naši předškoláci Ekologické centrum Sever v Litoměřicích. Měsíc duben se nesl v duchu Velikonoc, kdy si děti připomněly, proč Velikonoce slavíme, dozvěděly se něco málo o tradicích a zvycích a společnými silami si ozdobily větvičku stužkami, k přivolání jara a sluníčka.

Mateřská škola Delfínek

Úspěch na „Koloběžkiádě“

vlevo 20. dubna za nepříliš příznivého počasí se konalo na zahradě MŠ Lipová – Mládežnická klání v jízdě na koloběžce v rámci subjektu Mateřské školy Litoměřice. Šestičlenné družstvo předškoláků z MŠ Paletka vybojovalo v konkurenci dalších deseti školek první místo v závodě družstev. Kromě radosti ze sportování si všechny děti odnesly odměnu a také poukázky na nákup hraček a sportovního náčiní do svých školek. Další předškoláky pak čeká 17. května Sportovní olympiáda – tentokrát v atletických dovednostech a 18. května Fotbalový turnaj. Všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí má v Mateřské škole Litoměřice zelenou.

Heidi Petrovičová

Velikonoční stezka pro rodiče s dětmi

vpravo Na Zelený čtvrtek 7. 4. 2023 se na zahrádce v MŠ Pohádka konala Velikonoční stezka, která vedla po stopách smutného  Velikonočního vajíčka, které bylo celé bílé.

Na školní zahradě bylo připraveno 10 stanovišť jako například slalom s vejcem na lžíci, poznávání květin a  hod míčkem na cíl. Po dokončení všech úkolů a vybarvení vajíčka na ně čekal Velikonoční poklad. Na programu byl i Velikonoční jarmark, kde si návštěvníci mohli odnést na památku Velikonoční výrobky, dekorace a výtvory ručně vyrobené od dětí a zaměstnanců z MŠ.

Nechyběla ani hudba a jarní sluníčko, které nás doprovázelo po celou dobu Velikonoční akce.

Zajíčkova cesta

vlevo Děti z MŠ Mašinka se dne 5. 4. 2023 vypravily na dobrodružnou Zajíčkovu cestu, plnou velikonočních úkolů, her a soutěží. Na konci stezky se otevřela skála, která vydala dětem poklad. Kubátová Radka

Den naruby v MŠ Beruška

vpravo Na konci března se v mateřské škole Beruška konal „Den naruby“, kdy všechno bylo jinak, neplatila žádná pravidla. Paní učitelky i děti přišly ráno oblečené – neoblečené.

Zuzana Maláková

Vystoupení dětí v Hospici svatého Štěpána

vlevo Před Velikonocemi děti z mateřské školy Lipová potěšily klienty a zaměstnance Hospice svatého Štěpána.

Zahrály a zazpívaly muzikál Červená Karkulka. Vystoupení udělalo všem velkou radost.

Třída Zajíčci

Sluníčko u seniorů

vpravo Dne 8. března navštívily děti z mateřské školy Sluníčko dům pro seniory U Trati. Svým programem k svátku všech žen přišly potěšit babičky i dědečky. Děti přednesly připravené básničky, zazpívaly písně, zahrály na flétnu a květinkou, kterou samy vyrobily, obdarovaly všechny přítomné.

Větrník na Mostce

Třída Hvězdiček se zúčastnila výšlapu na Mostnou horu.

MŠ Větrník

Návštěva 1. třídy dětí z Pohádky

vlevo V pondělí 13. 3. děti z třídy Kuřátek navštívily 1. třídu základní školy Na Valech. Paní učitelky děti vřele přivítaly a představily se jim. Děti měly možnost si vyzkoušet roli prvňáčka, když se zapojily do poznávání barev, čísel a písmen nejen podle obrázků ale i na interaktivní tabuli. Plnily různé úkoly, které by měly znát pro úspěšný vstup do 1. třídy. Touto návštěvou, která se dětem velice líbila, odbouraly další strach z neznámého školáckého života.

Pečeme housky v MŠ Kytička

vpravo Minulý týden si děti vyzkoušely pečení housek. A tím nemyslíme v herně v kuchyňce, ale opravdových, dozlatova upečených houstiček. Děti viděly co je za tím práce, od přípravy těsta, vyválení a samotné pletení. Ta práce ale stála za to, při ochutnávání z housek nezbylo vůbec nic.

created by: Viktor Matys - http://www.grumpa.net/ | © Mateřské školky města Litoměřice, přísp.org.
Valid XHTML 1.1 | statistiky | Prohlášení o přístupnosti